OnasInformacja prawnaNasze rozwišzaniaAktualnościHACCPWalidacjaKontakt  

HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli przy produkcji i przechowywaniu żywności.
Przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywa Nr 93/43/EEC z dnia 14 czerwca 1993 roku) zobowiązują podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, dystrybucją i sprzedażą żywności do wprowadzenia procedur HACCP celem zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia konsumentów i zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.
W związku z przystosowywaniem prawodawstwa Polski do unijnego już wkrótce wszystkie polskie przedsiębiorstwa branży żywnościowej będą zobligowane do wprowadzenia w swoich firmach systemu HACCP.

Już dzisiaj obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 roku (Dz.U. Nr.10 z 1999 r. Poz.89,90,91), nakazujące ciągły pomiar i rejestrację temperatury oraz przechowywanie wyników rejestracji przez okres 3 lat przy przechowywaniu wyrobów przetwórstwa mięsnego oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi (Dz. U. Nr 30 z 2000 r. Pozycja 377) zobowiązujące zakłady produkcyjne oraz zakłady wprowadzające artykuły spożywcze do obrotu do bieżącej kontroli i rejestracji warunków przechowywania artykułów spożywczych w magazynach poprzez instalowanie termometrów i higrometrów do mierzenia temperatury i wilgotności powietrza (&32pkt4, &38pkt1, &67pkt2 oraz &69pkt 1 cytowanego Rozporządzenia).

Wychodząc na przeciw potrzebom rynku producentów i dystrybutorów żywności, Pw "Geneza" Sp z o.o wdrożyła do produkcji system monitoringu takich krytycznych punktów kontroli (KPK) jakimi są temperatura i wilgotność względna.

 

Kaila Studio