OnasInformacja prawnaNasze rozwišzaniaAktualnościHACCPWalidacjaKontakt

 
Innowacyjne rozwiązanie dla laboratoriów akredytowanych

 Szafa mroźnicza typu SN
 


Witryna chłodnicza WS-711L 


Witryna chłodnicza WS147F

Cieplarka typu CS - 170 L

 

  Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania. 
 

Cieplarka typu CS - 170 L - ulotka w wersji PDF

CS170LInnowacyjne rozwiązanie dla laboratoriów akredytowanych

Opcje do wyboru:
- świadectwo wzorcowania rejestratora wydane przez Urzęd Miar RP zgodnie z wymaganiami PCA
- zainstalowanie Termohigrometru (zamiast termometru) z pomiarem temperatury, wilgotności względnej oraz temperatury punktu rosy (Dew Point) we wnętrzu komory
- przenośna drukarka PORTI S30/40 do bezpośredniego wydruku z pamięci rejestratora (wykres i/lub tabela)
- program komputerowy TermometrPC lub TermohigrometrPC (zgodny z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej)
- karta pamięci MMC wraz z czytnikiem umożliwiająca bezprzewodowe przeniesienie wyników rejestracji na notebook lub komputer PC.
- kabel transmisji danych do złącza RS-232 komputera PC
- MiniKomputer Laboratoryjny model PCLab 108 do monitoringu on-line temperatury/wilgotności oraz ich obróbki
- otwór do wprowadzenia kabli czujników dających możliwość okresowej walidacji rozkładu temperatury w komorze cieplarki stosownie do wymagań dokumentu unijnego EA-04/10 dla laboratoriów akredytowanych.
 
 Rejestrujący termometr mikroprocesorowy TKP-801 MMC precyzyjnie mierzy oraz rejestruje temperaturę wewnątrz szafy cieplarki. Współpracuje z precyzyjnym czujnikiem temperatury Pt-100 zgodnym z normą PN-EN 60 751 +A2:1999. Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD: temperatury aktualnej, minimalnej oraz maksymalnej.
Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy na obudowie przyrządu pozwala rozpocząc i zakończyc rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera. Wyniki rejestracji mogą by skopiowane na kartę pamięci MMC i bezprzewodowo przeniesione na komputer.
Złącze RS-232 pozwala także na bezpośrednie podłączenie do komputera PC lub też miniaturowej drukarki PORTI S30/40.
Specjalizowany program komputerowy pozwala na archiwizację wyników rejestracji zgodnie z obowiązującym prawem.

Zakres pomiarowy:................................... od -90*C
Rozdzielczośc: ......................................... 0,02*C
Pamięc wewnętrzna: .................................50 000 zapisów
Interwał rejestracji: .......................... od 1 minuty do 99 godzin

Opcjonalna usługa:
Sprawdzenie rozkładu temperatury na półce zgodnie z wymaganiami PCA zawartymi w dokumencie EA-04/10.

Typ cieplarki
Wymiary
Ilość półek
Wymiar półki
Zakres temp.
Zasilanie
CS - 170 L
61x64,5x111 (cm)
2
43 x 55 (cm)
+2*C  do +45*C
230V/50Hz

 

Szafa mroźnicza typu SN - ulotka w wersji PDF

Innowacyjne rozwiązanie dla laboratoriów akredytowanych

Zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) dostarczamy świadectwo wzorcowania rejestratora temperatury.

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy TKP-801 MMC precyzyjnie mierzy oraz rejestruje temperaturę wewnątrz szafy mroźniczej. Współpracuje z precyzyjnym czujnikiem temperatury Pt-100 zgodnym z normą PN-EN 60 751 +A2:1999.

Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD: temperatury aktualnej, minimalnej oraz maksymalnej. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy na obudowie przyrządu pozwala rozpocząc i zakończyc rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera.

Wyniki rejestracji mogą by skopiowane na kartę pamięci MMC i bezprzewodowo przeniesione na komputer. Złącze RS-232 pozwala także na bezpośrednie podłączenie do komputera PC lub też miniaturowej drukarki PORTI S30/40.

Specjalizowany program komputerowy pozwala na archiwizację wyników rejestracji zgodnie z obowiązującym prawem. Przyrząd współpracuje także z modułem bluetooth do bezprzewodowej komunikacji z komputerem PC.
 

Zakres pomiarowy:................................... od -90*C
Rozdzielczośc: ......................................... 0,02*C
Pamięc wewnętrzna: .................................50 000 zapisów
Interwał rejestracji: .......................... od 1 minuty do 99 godzin

Opcjonalna usługa:
Sprawdzenie rozkładu temperatury na półce zgodnie z wymaganiami PCA zawartymi w dokumencie EA-04/10.

Opcje do wyboru:

- świadectwo wzorcowania rejestratora wydane przez Urzęd Miar RP zgodnie z wymaganiami PCA
- zainstalowanie Termohigrometru (zamiast termometru) z pomiarem temperatury, wilgotności względnej oraz
temperatury punktu rosy (Dew Point) we wnętrzu komory
- przenośna drukarka PORTI S30/40 do bezpośredniego wydruku z pamięci rejestratora (wykres i/lub tabela)
- program komputerowy TermometrPC/TermohigrometrPC (zgodny z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej)
- karta pamięci MMC wraz z czytnikiem umożliwiająca bezprzewodowe przeniesienie wyników rejestracji na
notebook lub komputer PC.
- kabel transmisji danych do złącza RS-232 komputera PC
- MiniKomputer Laboratoryjny model PCLab 108 do monitoringu on-line temperatury/wilgotności oraz ich obróbki
- otwór do wprowadzenia kabli czujników dających możliwość okresowej walidacji rozkładu temperatury w komorze chłodniczej stosownie do wymagań dokumentu unijnego EA-04/10 dla laboratoriów akredytowanych.
 

Witryna chłodnicza WS-711L - ulotka w wersji PDF

Innowacyjne rozwiązanie dla laboratoriów akredytowanych.
Zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) dostarczamy świadectwo wzorcowania rejestratora temperatury.

Wbudowany dwukanałowy Komputerowy Rejestrator Temperatury
KRT-406.2 GSM precyzyjnie mierzy oraz rejestruje temperaturę w
dwóch punktach wewnątrz szafy chłodniczej. Współpracuje z
precyzyjnymi czujnikami temperatury Pt-100 o charakterystyce
temperaturowej zgodnej z normą PN-EN 60 751 +A2:1997.

Miernik Komputerowego Rejestratora Temperatury KRT-406.2 GSM pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD: temperatury aktualnej, minimalnej oraz maksymalnej. łatwa obsługa rejestratora, proste programowanie za pomocą klawiszy na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera.

Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na komputer za pomocą połączenia kablowego ( RS-23, USB lub RS-485 ) lub bezprzewodowo poprzez WiFi. Złącze RS-232 pozwala także na bezpośrednie podłączenie do komputera PC lub też miniaturowej drukarki panelowej. Komputerowy Rejestrator Temperatury współpracuje z systemem operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Specjalizowany program komputerowy pozwala na archwizację wyników rejestracji zgodnie z obowiązującyi wymaganiami prawnymi. Przyrząd współpracuje także z routerem WiFi do bezprzewodowej komunikacji z komputerem PC. oraz z możliwością transmisji danych przez Internet.

Zakres pomiarowy:................................... od -90*C
Rozdzielczośc: ......................................... 0,02*C
Pamięc wewnętrzna: .................................50 000 zapisów
Interwał rejestracji: .......................... od 1 minuty do 99 godzin
Wyświetlacz alfanumeryczny ........................ 4 x 16 znaków
Komunikacja z PC ................... RS-232 lub USB lub WiFi, RS-485
Dwa czujniki temperatury Pt-100

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie standardowe:

- wzorcowany przez Urząd Miar RP rejestrator temperatury KRT-406.2 GSM
- 3 półki metalowe plastyfikowane ( 325 mm x 530 mm)
- 6 prowadnic półek
- instrukcja obsługi komputerowego rejestratora temperatury
- instrukcja obsługi i gwarancja szafy chłodniczej
- karta gwarancyjna rejestratora temperatury
- wykaz punktów serwisowych

Opcje do wyboru:

- modem GSM do wysyłania alarmów SMS
- wbudowana drukarka do bezpośredniego wydruku z pamięci rejestratora (wykres i/lub tabela)
- program komputerowy „Obsługa Mierników Geneza” (zgodny z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej)
- kabel transmisji danych do złącza RS-232 komputera PC
- kabel transmisji danych do złącza USB w komputerze
- router WiFi do bezprzewodowej transmisji danych
- otwór do wprowadzenia kabli czujników dających możliwość okresowej walidacji
- półka metalowa plastyfikowana
- półka ze stali nierdzewnej INOX
- pedałdo otwierania drzwi nogą
- szuflady ze stali nierdzewnej
- kółka ( 2 z blokadą ) - wysokość szafy -2cm
- świadectwo sprawdzenia rozkładu temperatury w komorze chłodniczej stosownie do wymagań dokumentu unijnego EA-04/10 dla laboratoriów akredytowanych.

Witryna chłodnicza WS-147F - ulotka w wersji PDF

Zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
(GLPs) dostarczamy świadectwo wzorcowania rejestratora
temperatury.

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT- 406GSM precyzyjnie mierzy oraz rejestruje temperaturę wewnątrz urządzeń
chłodniczych. Szczególnie jest dedykowany do szaf dwukomorowych, bowiem równocześnie rejestruje temperatury w dwóch obiektach. Urządzenie współpracuje z dwoma precyzyjnymi czujnikami platynowymi Pt-100.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania
wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący rejestrację do pamięci wewnętrznej nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego zasilania.
W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.

Rejestrator może się łączyć z komputerem PC poprez złącze RS-232, bądź RS-485. Port RS-485 jest zalecany w warunkach przemysłowych, bądź przy znacznej odległości przyrządu od komputera (do 250 metrów). Specjalny integrator systemu pozwala na podłaczenie do jednego komputera w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Podłączony do specjalnego portu modem GSM wysyła SMS-y alarmowe i wyniki pomiarowe na żądanie użytkownika nawet na trzy telefony komórkowe.
Specjalizowany program komputerowy pozwala na archiwizację wyników rejestracji zgodnie z obowiązującym prawem.

Zakres pomiarowy: ............................................ od - 90*C
Rozdzielczość pomiaru: .................................... 0.02*C
Pamięć wewnętrzna: .......................................... 50 000 zapisów
Interwał rejestracji: ............................................ od 1 minuty do 99 godzin

Opcje do wyboru:

- świadectwo wzorcowania rejestratora wydane przez Urzęd Miar RP zgodnie z wymaganiami PCA
- zainstalowanie Termohigrometru (zamiast termometru) z pomiarem temperatury, wilgotności względnej oraz temperatury punktu rosy (Dew Point) we wnętrzu komory - przenośna drukarka PORTI S30/40 do bezpośredniego wydruku z pamięci rejestratora (wykres i/lub tabela)
- program komputerowy TermometrPC/TermohigrometrPC (zgodny z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej)
- karta pamięci MMC wraz z czytnikiem umożliwiająca bezprzewodowe przeniesienie wyników rejestracji na notebook lub komputer PC.
- kabel transmisji danych do złącza RS-232 komputera PC
- MiniKomputer Laboratoryjny model PCLab 108 do monitoringu on-line temperatury/wilgotności oraz ich obróbki - otwór do wprowadzenia kabli czujników dających możliwość okresowej walidacji rozkładu temperatury w komorze chłodniczej stosownie do wymagań dokumentu unijnego EA-04/10 dla laboratoriów akredytowanych.  

 

Kaila Studio