OnasInformacja prawnaNasze rozwiązaniaAktualnościHACCPWalidacjaKontakt

Mapowanie

POMIARY LABORATORYJNE

Mapowanie urządzeń i pomieszczeń

Biuletyn w wersji pdf do druku.

Przed oddaniem do użytkowania nowego urządzenia termicznego lub magazynu towarów wrażliwych należy wykonać tak zwane mapowanie rozkładu temperatury, a w niektórych przypadkach również Wilgotności względnej. Mapowanie takie można wykonać samodzielnie dysponując odpowiedniej klasy termometrem lub termohigrometrem wzorcowym. Celem wykazania, że przyrządy pomiarowe są odpowiedniej klasy, prawo narzuca ich wzorcowanie w akredytowanym laboratorium wzorcującym zapewniającym spójność pomiarową. Aby udokumentować najwyższą rangę spójności pomiarowej do wzorca państwowego, mierniki marki “GENEZA”, wzorcujemy w Urzędzie Miar RP. W procedurze mapowania czujniki temperatury i/lub wilgotności względnej należy umieszczać w miejscach o skrajnej wartości wahań temperatury. W przypadku urządzeń termicznych czujnik referencyjny umieszcza się w geometrycznym środku półki, zaś pozostałe czujniki w rogach półki. W magazynie wysokiego składowania przyjmuje się, że czujniki winny się znajdować około 0,5 metra powyżej najwyższego regału, w połowie wysokości składowania i około 0,5 metra nad podłogą. W samochodzie chłodni istotne jest określenie jak szybko przestrzeń ładunkowa zostanie schłodzona do żądanej temperatury i czy nie zostaną przekroczone wartości graniczne temperatur. Mapowanie ma istotne znaczenie w przypadku przechowywania i transportu leków oraz krwi, gdzie musi być zachowana temperatura w zakresie od +2*C do + 8*C. Mapowanie jest w tych przypadkach usankcjonowane prawnie Rozporządzeniami Ministra Zdrowia RP i Dyrektywami Unii Europejskiej.

Urządzenia do mapowania

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przyrządów do pomiaru temperatury przy walidacji cieplarek, łaźni wodnych, sterylizatorów i lodówek laboratoryjnych spełniających wymagania określone w dokumencie EA-4/10 PCA " Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych" (pkt.6.2 "Wzorcowanie i sprawdzanie parametrów), miło nam poinformować, że nasza Firma opracowała i wdrożyła do produkcji system KRT- 807 D/808DUG służący do realizacji tych celów. Aby zoptymalizować wykorzystanie urządzenia w okresach między walidacjami, system KRT-808 DUG, może służyć jako 8-mio kanałowy rejestrator temperatury (zakres pomiarowy od -90*C do + 200*C, przy rozdzielczości 0,02*C.

Komputerowy System do Mapowania Urządzeń Termicznych

Walidacja

Walidacja jest potwierdzeniem przez przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego, zamierzonego użycia lub zastosowania urządzenia. Dlatego wszystkie przyrządy pomiarowe "Geneza" dostarczamy wraz indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar Rzeczpospolitej Polskiej, (wzór świadectwa) co zapewnia spójnośc pomiarową ze wzorcami Krajowymi i międzynarodowymi jednostek temperatury i wilgotności względnej.

Do walidacji urządzeń termicznych (zamrażarek, lodówek, cieplarek, sterylizatorów, łaźni wodnych) oraz sprawdzania jednorodności rozkładu temperatury w nich proponujemy wybrać urządzenia spełniające wymogi Państwa procedur.

TKP-402SC

Termometr rejestrujący
zakres temperatury: -90oC do +200oC
rozdzielczośc pomiaru: 0,02oC


KRT 807 D

KRT 807 D

Komputerowy Rejestrator Temperatury
z opcją Termografii do sprawdzenia rozkładu
temperatury
zakres temperatury: -90oC do +300oC
rozdzielczośc pomiaru: 0,02oC

LTM 198s

 TKP-302 SC 

Termometr rejestrujący
zakres temperatury: -50oC do +200oC
rozdzielczośc pomiaru: 0,02oC

THM 2002 SC

THM-2002 SC

TermoHigrometr rejestrujący
zakres temperatury: -25oC do +60oC
zakres wilgotności względnej: 5 do 95% RH
rozdzielczośc temperatury/wilgotności względnej: 0,02oC/0,5%RHWszystkie powyższe urządzenia są dziełem polskiej myśli technicznej, a ich parametry odpowiadają najlepszym standardom międzynarodowym, o czym świadczy uwierzytelnienie większości naszych wyrobów przez Urząd Miar oraz ich wieloletnie stosowanie przez przemysł krajowy, instytuty naukowe a także przez Krajowy Nadzór Metrologiczny (Główny Urząd Miar w Warszawie, Okręgowe Urzędy Miar w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie), Nadzór Sanitarny i Weterynaryjny. Gwarantujemy także, że wysoka polska jakość nie musi być droga.Termometr Mikroprocesorowy Model TKP-402SC

Ulotka w wersji pdf do druku.

CECHY PRODUKTU TKP-402 SC

 • pomiar i rejestracja temperatury w zakresie od -90°C do +200°C
 • odczyt i rejestracja do pamięci wewnętrznej lub/i na podłączonym komputerze, laptopie a nawet tablecie z rozdzielczością 0,02°C, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru
 • współpraca z platynowym czujnikiem temperatury Pt-100
 • zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru
 • możliwość oszczędnego zasilania z sieci 230 V ac za pomocą dedykowanego zasilacza, z gniazda zapalniczki samochodu podczas monitoringu warunków transportu na dużą odległość, zaś w przypadku walidacji urządzeń termicznych z wewnętrznych (wymienialnych przez Użytkownika) baterii litowych.
 • istotną zaletą termometru jest specjalny układ elektroniczny kompensujący stany nieustalone przy wymianie źródła zasilania podczas trwającej rejestracji temperatury
 • zastosowanie linii 4 przewodowej czujnika Pt-100 pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do 100 metrów) bez utraty dokładności pomiarowej. wewnętrzne oprogramowanie przyrządu umożliwia jego współpracę z systemem Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

DANE TECHNICZNE

 • zakres pomiarowy: -90°C do +200°C z rozdzielczością 0,02oC
 • wejście: czujnik temperatury Pt-100 klasa B zgodny z normą PN-EN 60751+A2:1997
 • sposób podłączenia czujnika do termometru: kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
 • rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury: 0,02°C
 • rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: 0,02°C
 • dokładność pomiaru temperatury: 0,05% dla zakresu pomiarowego
 • odczyt i rejestracja temperatury: komputer połączony poprzez RS-232 lub USB (wymagany odpowiedni kabel RS-232/USB)
 • po podłączeniu do routera WiFi : wysyłanie wyników rejestracji przez sieć Wi-Fi, modem GSM/LTE, skype, zapis w chmurze
 • zasilanie termometru: 2 baterie litowe 3 Volt, dedykowany zasilacz sieciowy 230 V ac, gniazdo zapalniczki samochodowej
 • obudowa termometru: czarny plastik ABS
 • możliwość mocowania za pomocą rzepa do pokrywy transportowej torby lodówki
 • wymiary obudowy: 170x82x33mm

Przykładowe zastosowanie

 • Walidacja sprzętu
 • Monitoring transportu materiałów wrażliwych

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 807 D z opcją termografii

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-807 D jest przeznaczony do pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC do +300oCnawet ośmiu punktach pomiarowych.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą wbudowanej drukarki PORTI.

Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora.
W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.
Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485. Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów).
Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych.

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 807 D jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych. Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI przy użyciu jednego klawisza klawiatury.

Dodatkowo urządzenie posiada opcje "Termografia" umożliwijącą przeprowadzenie walidacji rozkładu temperatury w cieplarkach, suszarkach, lodówkach laboratoryjnych oraz łaźniach wodnych zgodnie z wymaganiami dokumentu PCA EA- 4/10 "Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych".

Dane techniczne

Wejście: ......cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt-100:. linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 m.)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:....................................... -90oC do +300oC
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: ............................. 0,02oC
Dokładność rejestratora: ........................... 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: .... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Drukarka PORTI S30/40: ...................................... wbudowana do przyrządu
Komunikacja z komputerem: ............ RS - 232 (odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ..... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: .......... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych:
1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1... pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 406 FL
3. ..........On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ................................................... 12 V/3A dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .........................................................D200 x W95 x G37 mmTermometr Mikroprocesorowy Model TKP-302 S.C. Android

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr TKP-302 SC służy do precyzyjnego pomiaru oraz rejestracji temperatury w laboratoriach przemysłowych i badawczych. Jego łatwy montaż na ścianie, prosta obsługa i niewielkie rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów i szerokie zastosowanie np. w badaniach naukowych, w przemyśle ceramicznym i włókienniczym, w przetwórstwie spożywczym, w chłodnictwie, w suszarniach. Może także służyć do walidacji urządzeń termicznych.
Termometr mikroprocesorowy model TKP-302 SC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. Zastosowaniemikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś brak wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne zasilanie z sieci 230 ac za pomocą dedykowanego zasilacza lub w przypadku walidacji urządzeń z baterii 9 V.
Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury. Ponadto zastosowanie linii 4 przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do 100 metrów)
Termometr pozwala na odczyt i rejestrację, na podłączonym komputerze lub tablecie, z rozdzielczością 0,02 C, aktualnej, minimalnej i maksymalnej temperatury jakie panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru oraz ekspozycjé wyników w formie tabelarycznej i/lub wykresu.
Wewnętrzne oprogramowanie przyrządu umożliwia jego współpracę z systemem Windows XP, Vista, 7, MS OFFICE oraz z systemem Android 4.1.1 lub wyższym.
Do współpracy z termometrem dodatkowo oferujemy: kartę pamięci SD z gotową do zainstalowania aplikacją "Termometr Geneza Android", konwerter RS 232/USB, tablet z niezbędnym wyposażeniem i zainstalowaną aplikacją oraz skrypt do wydruków wyników rejestracji na komputerze stacjonarnym w formacie zgodnym z wymaganiami GLPs .

Dane techniczne

Wejście:................ Czujnik temperatury Pt-100 kl.B wg PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ................... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Zakres pomiaru:....................................... -60oC do +200oC
Rozdzielczość pomiaru temperatury: .................................. 0,02 C
o Rozdzielczość odczytu temperatury min/maks: .................. 0,02 C
Dokładność pomiaru temperatury: ............................. 0,05% zakresu pomiarowego
Odczyt i rejestracja temperatury: ........................................ Komputer PC lub
Tablet podłączony poprzez RS-232 lub
USB (wymagany konwerter RS-232/USB)
Zasilanie termometru: ................................................. 9 Volt dc lub
zasilacz 230 V ac Obudowa termometru: ...................... Czarny plastik ABS
Wymiary obudowy: ...................................... 170 x 82 x 33 mmTermohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2002 SC

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2002 SC jest nowoczesnym urządzeniem służącym do pomiaru temperatury i wilgotności względnej z możliwością rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej a za pośrednictwem złącza RS-232 może się komunikować z komputerem PC.
Miernik jest umieszczony w obudowie przenośnej z możliwością zawieszenia na ścianie lub w kabinie samochodu dostawczego. Przyrząd jest zasilany przy pomocy baterii lub zasilacza z sieci 230 Volt, lub z gniazda zapalniczki samochodu, co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania termohigrometru. łatwa obsługa termohigrometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Zarejestrowane dane są przechowywane w pamięci nieulotnej miernika.

Zastosowanie termohigrometru THM-2002 SC zapewnia duży komfort pomiaru lub monitorowania temperatury i wilgotności względnej. Urządzenie jest w szczególności polecane do zastosowań w przemyśle spożywczym, przetwórstwie owocowo-warzywnym, dojrzewalniach owoców, przemyśle mleczarskim, suszarniach, przemyśle włókienniczym, meteorologii, a także w klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, szpitalnych i muzealnych. Tor pomiaru temperatury urządzenia współpracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, zaś unikalna funkcja preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem klasy C. Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem pojemnościowym. W układzie elektronicznym zastosowano nowoczesne mikroukłady oraz preprogramowalne dopasowanie charakterystyki czujnika wilgotności względnej co zapewnia minimalny błąd pomiaru. Nastawa wszystkich parametrów pomiarowych odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej w płycie czołowej termohigrometru. Odczyt wyników pomiarowych i programowalnych parametrów odbywa się na dużym alfanumerycznym wyświetlaczu LCD, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu. Termohigrometr mikroprocesorowy THM-2002 SC współpracuje również z miniaturową drukarką PORTI S30/40, która umożliwia wydruk wyników rejestracji w warunkach polowych. Wydruk ten może być wykonany zarówno w formie tabelarycznej jak i w formie wykresu. Dodatkowo termohigrometr THM-2002 SC wyświetla temperaturę punktu rosy. Termohigrometr współpracuje zarówno z komputerem stacjonarnym, laptopem jak i tabletem z Windows ( Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i 10).

Dane techniczne

Wejście toru pomiaru temperatury: ................................ Czujnik Pt - 100 klasa B
Wejście toru pomiaru wilgotności względnej ..................... Czujnik pojemnościowy
Zakres pomiaru temperatury ...................................................... -25C do +60C
Zakres pomiaru wilgotności względnej ................................................. 5 do 95%
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności .................................... 0,1C/0,5%
Dokładność pomiaru temperatury ............................. 0,4 % zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej ................ 5% w temperaturze kalibracji
Kalibracja przyrządu: ............. Wykonywana przez Producenta w komorze klimatycznej
Interwał czasowy rejestracji wyników pomiarowych: .......... od 1 minuty do 99 godzin (programowalny)
Ilość zapisów do pamięci wewnętrznej: ......................................... 50 000
Odczyt na wyświetlaczu: .......... wartości chwilowych oraz maksymalnych i minimalnych
Wyświetlacz : ....................................... alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny): .............pamięć wewnętrzna
Komunikacja z komputerem: ........... RS - 232 ( komunikacja na odległość do 3 metrów)
USB ( komunikacja na odległość do 2 metrów )
WiFi ( poprzez zewnętrzny router WiFi )
Internet ( poprzez router i zewnętrzny modem 3G )
Komunikacja z drukarką kieszonkową PORTI S30/40 .............................. RS -232
Sposób wydruku na drukarce podłączonej do komputera lub PORTI S30/40 .......... tabelarycznie lub w formie wykresu
Obudowa: .................................................. plastikowa w kolorze czarnym
Zasilanie przyrządu: ..................................... 6 Volt dc ( dwie baterie 3 V)
Wymiary: ........................................................ D 165 x W 80 x G 22 mm

Kaila Studio