OnasInformacja prawnaNasze rozwišzaniaAktualnościHACCPWalidacjaKontakt  

Innowacyjne rozwiązanie dla medycyny - cieplarki

Cieplarka typu CS - 170 L

   

 

Cieplarka typu CS - 170 L - ulotka w wersji PDF

CS170LInnowacyjne rozwiązanie dla laboratoriów akredytowanych

Opcje do wyboru:
- świadectwo wzorcowania rejestratora wydane przez Urzęd Miar RP zgodnie z wymaganiami PCA
- zainstalowanie Termohigrometru (zamiast termometru) z pomiarem temperatury, wilgotności względnej oraz temperatury punktu rosy (Dew Point) we wnętrzu komory
- przenośna drukarka PORTI S30/40 do bezpośredniego wydruku z pamięci rejestratora (wykres i/lub tabela)
- program komputerowy TermometrPC lub TermohigrometrPC (zgodny z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej)
- karta pamięci MMC wraz z czytnikiem umożliwiająca bezprzewodowe przeniesienie wyników rejestracji na notebook lub komputer PC.
- kabel transmisji danych do złącza RS-232 komputera PC
- MiniKomputer Laboratoryjny model PCLab 108 do monitoringu on-line temperatury/wilgotności oraz ich obróbki
- otwór do wprowadzenia kabli czujników dających możliwość okresowej walidacji rozkładu temperatury w komorze cieplarki stosownie do wymagań dokumentu unijnego EA-04/10 dla laboratoriów akredytowanych.
 
 Rejestrujący termometr mikroprocesorowy TKP-801 MMC precyzyjnie mierzy oraz rejestruje temperaturę wewnątrz szafy cieplarki. Współpracuje z precyzyjnym czujnikiem temperatury Pt-100 zgodnym z normą PN-EN 60 751 +A2:1999. Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD: temperatury aktualnej, minimalnej oraz maksymalnej.
Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy na obudowie przyrządu pozwala rozpocząc i zakończyc rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera. Wyniki rejestracji mogą by skopiowane na kartę pamięci MMC i bezprzewodowo przeniesione na komputer.
Złącze RS-232 pozwala także na bezpośrednie podłączenie do komputera PC lub też miniaturowej drukarki PORTI S30/40.
Specjalizowany program komputerowy pozwala na archiwizację wyników rejestracji zgodnie z obowiązującym prawem.

Zakres pomiarowy:................................... od -90*C
Rozdzielczośc: ......................................... 0,02*C
Pamięc wewnętrzna: .................................50 000 zapisów
Interwał rejestracji: .......................... od 1 minuty do 99 godzin

Opcjonalna usługa:
Sprawdzenie rozkładu temperatury na półce zgodnie z wymaganiami PCA zawartymi w dokumencie EA-04/10.

Typ cieplarki
Wymiary
Ilość półek
Wymiar półki
Zakres temp.
Zasilanie
CS - 170 L
61x64,5x111 (cm)
2
43 x 55 (cm)
+2*C  do +45*C
230V/50Hz

 

Kaila Studio