OnasInformacja prawnaNasze rozwišzaniaAktualnościHACCPWalidacjaKontakt  

Innowacyjne rozwiązania - lodówki

 

 

Witryna chłodnicza WS-711F 


Witryna chłodnicza WS147F

 

Witryna chłodnicza WS-711F - ulotka w wersji PDF

Innowacyjne rozwiązanie dla laboratoriów akredytowanych.
Zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) dostarczamy świadectwo wzorcowania rejestratora temperatury.

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy TKP-801 MMC precyzyjnie mierzy oraz rejestruje temperaturę wewnątrz szafy mroźniczej. Współpracuje z precyzyjnym czujnikiem temperatury Pt-100 zgodnym z normą PN-EN 60 751 +A2:1999.

Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD: temperatury aktualnej, minimalnej oraz maksymalnej. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyc rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera.

Wyniki rejestracji mogą by skopiowane na kartę pamięci MMC i bezprzewodowo
przeniesione na komputer. Złącze RS-232 pozwala także na bezpośrednie podłączenie do komputera PC lub też miniaturowej drukarki PORTI S30/40.

Specjalizowany program komputerowy pozwala na archwizację wyników rejestracji zgodnie z obowiązującym prawem. Przyrząd współpracuje także z modułem bluetooth do bezprzewodowej komunikacji z komputerem PC.

Zakres pomiarowy:................................... od -90*C
Rozdzielczośc: ......................................... 0,02*C
Pamięc wewnętrzna: .................................50 000 zapisów
Interwał rejestracji: .......................... od 1 minuty do 99 godzin

 

Opcje do wyboru:

- świadectwo wzorcowania rejestratora wydane przez Urzęd Miar RP zgodnie z wymaganiami PCA
- zainstalowanie Termohigrometru (zamiast termometru) z pomiarem temperatury, wilgotności względnej oraz temperatury punktu rosy (Dew Point) we wnętrzu komor
- przenośna drukarka PORTI S30/40 do bezpośredniego wydruku z pamięci rejestratora (wykres i/lub tabela)
- program komputerowy TermometrPC/TermohigrometrPC (zgodny z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej)
- karta pamięci MMC wraz z czytnikiem umożliwiająca bezprzewodowe przeniesienie wyników rejestracji na notebook lub komputer PC.
- kabel transmisji danych do złącza RS-232 komputera PC
- MiniKomputer Laboratoryjny model PCLab 108 do monitoringu on-line temperatury/wilgotności oraz ich obróbki
- otwór do wprowadzenia kabli czujników dających możliwość okresowej walidacji rozkładu temperatury w komorze chłodniczej stosownie do wymagań dokumentu unijnego EA-04/10 dla laboratoriów akredytowanych.
 

Witryna chłodnicza WS-147F - ulotka w wersji PDF

Zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
(GLPs) dostarczamy świadectwo wzorcowania rejestratora
temperatury.

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT- 406GSM precyzyjnie mierzy oraz rejestruje temperaturę wewnątrz urządzeń
chłodniczych. Szczególnie jest dedykowany do szaf dwukomorowych, bowiem równocześnie rejestruje temperatury w dwóch obiektach. Urządzenie współpracuje z dwoma precyzyjnymi czujnikami platynowymi Pt-100.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania
wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący rejestrację do pamięci wewnętrznej nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego zasilania.
W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.

Rejestrator może się łączyć z komputerem PC poprez złącze RS-232, bądź RS-485. Port RS-485 jest zalecany w warunkach przemysłowych, bądź przy znacznej odległości przyrządu od komputera (do 250 metrów). Specjalny integrator systemu pozwala na podłaczenie do jednego komputera w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Podłączony do specjalnego portu modem GSM wysyła SMS-y alarmowe i wyniki pomiarowe na żądanie użytkownika nawet na trzy telefony komórkowe.
Specjalizowany program komputerowy pozwala na archiwizację wyników rejestracji zgodnie z obowiązującym prawem.

Zakres pomiarowy: ............................................ od - 90*C
Rozdzielczość pomiaru: .................................... 0.02*C
Pamięć wewnętrzna: .......................................... 50 000 zapisów
Interwał rejestracji: ............................................ od 1 minuty do 99 godzin

Opcje do wyboru:

- świadectwo wzorcowania rejestratora wydane przez Urzęd Miar RP zgodnie z wymaganiami PCA
- zainstalowanie Termohigrometru (zamiast termometru) z pomiarem temperatury, wilgotności względnej oraz temperatury punktu rosy (Dew Point) we wnętrzu komory - przenośna drukarka PORTI S30/40 do bezpośredniego wydruku z pamięci rejestratora (wykres i/lub tabela)
- program komputerowy TermometrPC/TermohigrometrPC (zgodny z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej)
- karta pamięci MMC wraz z czytnikiem umożliwiająca bezprzewodowe przeniesienie wyników rejestracji na notebook lub komputer PC.
- kabel transmisji danych do złącza RS-232 komputera PC
- MiniKomputer Laboratoryjny model PCLab 108 do monitoringu on-line temperatury/wilgotności oraz ich obróbki - otwór do wprowadzenia kabli czujników dających możliwość okresowej walidacji rozkładu temperatury w komorze chłodniczej stosownie do wymagań dokumentu unijnego EA-04/10 dla laboratoriów akredytowanych.  

 


 

 

 

Kaila Studio