OnasInformacja prawnaNasze rozwišzaniaAktualnościHACCPWalidacjaKontakt  

Innowacyjne rozwiązania - rejestratory

Do wbudowania w urządzenie termiczne (zamrażarkę, lodówkę, szafę termostatyczną) proponujemy wybrac, stosownie do Państwa wymagań, jeden z modeli oferowanych rejestratorów.

Zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) rejestrator powinien byc niezależny od sterownika urządzenia termicznego.

Każdy rejestrator, zgodnie z wymaganiami prawnymi, dostarczamy wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar Rzeczpospolitej Polskiej (wzór świadectwa).


TKP-801 MMC-p

zakres temperatury: -90oC do +200oC
rozdzielczość: 0,02oC
pamięc nieulotna: 50 000 zapisów
Interfejs RS - 232 do współpracy z komputerem PC
Obsługa karty pamięci MMC do bezprzewodowego przenoszenia wyników rejestracji na komputer PC


KRT 191 BT

KRT-191 BT

zakres temperatury: -90oC do +200oC
rozdzielczość: 0,1oC
pamięc nieulotna: 50 000 zapisów
Interfejs RS - 232 i USB do współpracy z komputerem PC
Złącze RS-485 do budowy sieci rejestratorów
Obsługa modułu Bluetooth do budowy sieci radiowej

krt406gsm

KRT 406 GSM

zakres temperatury: -90oC do +300oC
rozdzielczość: 0,02oC
dwa lub cztery kanały pomiarowe
pamięc nieulotna: 50 000 zapisów
Interfejs RS - 232 do współpracy z komputerem PC
Złącze RS-485 do budowy sieci rejestratorów
Obsługa modułu Bluetooth do budowy sieci radiowej
Złącze do obsługi modemu GSM do wysyłania alarmów na telefony komórkowe

KRT 407 MMC

KRT 407 MMC

zakres temperatury: -90oC do +300oC
rozdzielczość: 0,02oC
dwa lub cztery kanały pomiarowe
pamięc nieulotna: 50 000 zapisów
Interfejs RS - 232 i USB do współpracy z komputerem PC
Złącze RS-485 do budowy sieci rejestratorów
Obsługa karty pamięci MMC do bezprzewodowego przenoszenia wyników rejestracji na komputer PC

KRT 807 DC

KRT 807 DC

zakres temperatury: -90oC do +300oC
rozdzielczość: 0,02oC
osiem kanałów pomiarowych
pamięc nieulotna: 50 000 zapisów
Interfejs RS - 232 do współpracy z komputerem PC
Złącze RS-485 do budowy sieci rejestratorów
Obsługa modułu Bluetooth do budowy sieci radiowej
Złącze do obsługi modemu GSM do wysyłania alarmów na telefony komórkowe

TK-601 NS

zakres temperatury: -50oC do +200oC
rozdzielczość: 0,1oC
Interfejs RS - 232 do współpracy on-line z komputerem PC

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Panelowy Model TKP-801 MMC-p

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa obsługa zapewnia duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie
zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP),zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub w prowadzających do obrotu środki spożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku) oraz wymaganiami PCA dla laboratoriów.

Przyrząd jest przystosowany do montażu wewnątrz aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz w urządzeniach technologicznych. Termometr rejestrujący TKP-801 MMC - p współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100 o charakterystyce temperaturowej zgodnej z normą.

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia łatwą komunikację z użytkownikiem. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci MMC (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.

Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Kolorowa lampka sygnalizuje przekroczenie zadanych przez użytkownika alarmowych poziomów temperatury minimalnej i maksymalnej.

Parametry techniczne

Wejście:... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A zgodny z normą PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ...............................-90*C do +320*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ...................................... 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ............................ 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika):....... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ................ Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia................................................ RS - 232
pośrednia ......................... czytnik karty pamięci MMC (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna .............................................. 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: .... karta pamięci MMC (Multi Media Card) 256 MB lub 512 MB lub 1GB lub 2 GB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ........ od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :.................................................. adapter 230 V ac/ 6 Volt dc
Obudowa termometru: ...................................................... czarny lub biały plastik
Wymiary czoła obudowy: ........................................................ 96 x 96 mm
 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Panelowy Model KRT-191 BT

Ulotka w wersji pdf do druku.

KRT 191 BT
 Opis przyrządu

Komputerowy Rejestrator Temperatury model KRT-191BT jest miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa obsługa zapewnia duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym
(GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia:
"Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub w prowadzających do obrotu środki spożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku) oraz wymaganiami PCA dla laboratoriów.

Przyrząd jest przystosowany do montażu wewnątrz aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz w urządzeniach technologicznych. Komputerowy rejestrator temperatury KRT-191BT współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100 o charakterystyce temperaturowej zgodnej z normą.

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia łatwą komunikację z użytkownikiem. Istotną zaletą rejestratora jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).

Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również alarmów temperatury minimalnej i maksymalnej. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na dysk twardy komputera. Złącze RS-485 pozwala na tworzenie sieci do 32 urządzeń, z których najdalsze może być w odległości do 900 (dziewięćset) metrów od komputera PC.
Rejestrator KRT-191 BT poprzez swoje złącze RS-232,RS-485, usb lub moduł Bluetooth może bya także programowany z poziomu komputera, tak aby zapisywać do swojej pamieci wewnetrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie.
Poprzez swoje złącza RS-232, RS-485 i usb rejestrator KRT-191 BT może również współpracowaa on-line z komputerem PC.

Wywietlacz LCD sygnalizuje przekroczenie zadanych przez użytkownika alarmowych poziomów temperatury oraz trwającą rejestracje do pamieci wewnętrznej. Dodatkowe ikona na płycie czołowej rejestratora sygnalizuje ładowanie wewnetrznego akumulatora podtrzymującego trwającą rejestracje temperatury w przypadku zaniku napiecia zasilającego przyrząd.

Parametry techniczne

Wejście:.. Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A zgodny z normą PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ................................-90*C do +300*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury .......................................... 0,01*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika):.....0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ......................... Wyświetlacz LCD
Komunikacja z komputerem poprzez interfejsy:
bezpośrednia............................ RS - 232, RS-485 i USB
radiowa .. moduł Bluetooth podłączany do gniazda RS-232 (zasieg zależny od warunków)
Pamięć wewnętrzna ......................................................... 50.000 zapisów
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ...... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :............................. adapter 230 V ac/ 9 Volt dc
Obudowa termometru: .............................................. czarny plastik
Wymiary czoła obudowy: ................................... 72 x 72mm
 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 406 GSM

Ulotka w wersji pdf do druku.

krt406gsmOpis przyrządu
Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC aż do +300oC nawet w czterech niezależnych punktach pomiarowych.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora. Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485, zaś z modemem GSM przez specjalny port.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga
to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza" sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Podłączony do specjalnego portu modem GSM wysyła SMS-alarmowe i wyniki pomiarowe na żądanie użytkownika nawet na trzy telefony komórkowe.
Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 406 GSM jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI S30/40 przy użyciu jednego klawisza klawiatury.

Dane techniczne

Wejście: ...... cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ................ linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:.............................. -90oC do +300oC Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: .................................... 0,02oC
Dokładność rejestratora: ......... 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ............... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40: złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: ....... RS - 232 (odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ..... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: ............................ wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modemem GSM: ..................... oddzielny port w obudowie rejestratora
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1..... pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 406 FL
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ....................................... 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ................................ plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .......................................................D200 x W95 x G37 mm
 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 407 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

KRT 407 MMC 
Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie -90oC aż do +300oC nawet w czterech niezależnych punktach pomiarowych.

W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.

Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485, zaś specjalne gniazdo umożliwia bezpośrednie skopiowanie zawartości pamięci na kartę MMC celem bezprzewodowego przeniesienia na komputer PC.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach
przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu.
Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych.
Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 407 MMC jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI S30/40 przy użyciu jednego klawisza klawiatury.
.
Dane techniczne

Wejście: ........ cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100:..... linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:..................................... -90oC aż do +300oC
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: ............................... 0,02oC
Dokładność rejestratora: ..........
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ..... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40 : .........złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: .................. RS - 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: .... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: ................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modemem GSM: ................. oddzielny port w obudowie rejestratora
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym) z możliwością kopiowania na kartę pamięci MMC celem bezprzewodowego przeniesienia na komputer PC.
2..... drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 407 MMC
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: .............................. 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ................................ plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: ............................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: ................................................D200 x W95 x G37 mm

 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 807 DC

Ulotka w wersji pdf do druku.

KRT 807 DC 
Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-807 DC jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC do +300oC nawet w ośmiu niezależnych punktach pomiarowych.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą drukark i ze złączem Centronics.
Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora.

W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora. Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485, zaś z modemem GSM przez specjalny port.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Podłączony do specjalnego portu modem GSM wysyła SMS-alarmowe i wyniki
pomiarowe na żądanie użytkownika nawet na trzy telefony komórkowe.

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 807 DC jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce ze złączem Centronics przy użyciu jednego klawisza klawiatury.
 
Dane techniczne

Wejście: .. od 1 do 8 czujników temperatury Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: .......... linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:.................................. -90*C do +240*C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: ....................................... 0,02oC
Dokładność rejestratora: . 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40: złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: .................. RS - 232 (odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ..... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: .................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modemem GSM: ................... oddzielny port w obudowie rejestratora
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny przez użytkownika):
1..... pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2. drukarka ze złączem Centronics i emulacją DOS podłączona bezpośrednio do KRT- 807 DC
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ....................................... 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: .................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: ............................................D200 x W95 x G37 mm
  

Termometr Mikroprocesorowy Model TK-601 NS

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termometr mikroprocesorowy model TK - 601 jest przyrządem
służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w klimatyzowanych
pomieszczeniach muzealnych bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu
warunków klimatycznych, gdyż wersja RS może być podłączona
do komputera poprzez port RS-232. Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużego wyświetlacza LCD umożliwia łatwy odczyt wskazań. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -50oC do +190oC z rozdzielczością 0,1*C

Automatyczne, okresowe wyłączanie funkcji pomiarowej po 2 minutach od załączenia zasilania miernika pozwala na znaczne przedłużenia czasu używania baterii/akumulatorów zasilających przyrząd.
 

Dane techniczne

Wejście pomiaru temperatury ... Czujnik Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury : ................................ -50*C do + 190*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności: .... 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: ..... do 100 metrów (dla wersji standard oraz RS)
Komunikacja z komputerem PC (dotyczy wersji RS): .................... złącze RS-232
Sposób rejestracji wyników pomiarowych: .... wyłącznie on-line na dysk twardy komputera
Zasilanie: ..............................zasilacz sieciowy 230 V ac / 9 Volt dc
Obudowa: ............................. Czarny plastik
Wymiary obudowy: ......................................... 165 x 95 x 40 mm

 

Kaila Studio