OnasInformacja prawnaNasze rozwišzaniaAktualnościHACCPWalidacjaKontakt  

Innowacyjne rozwiązania - termometry

Do wbudowania w urządzenie termiczne (zamrażarkę, lodówkę, szafę termostatyczną) proponujemy wybrac, stosownie do Państwa wymagań, jeden z modeli oferowanych termometrów lub termohigrometrów.

Zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) termometr powinien byc niezależny od sterownika urządzenia termicznego, a dla laboratoriów akredytowanych musi posiadac indywidualne świadectwo wzorcowania.

Każdy termometr, zgodnie z wymaganiami prawnymi, dostarczamy wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar Rzeczpospolitej Polskiej (wzór świadectwa).

TKP- 302Fl

TKP- 302Fl

zakres temperatury: -50oC do +200oC
rozdzielczość: 0,02oC
pamięć temperatury min/max

TC 201

TC 201

zakres temperatury: -90oC do +300oC
rozdzielczość: 0,1oC

TK-601 NS

zakres temperatury: -50oC do +200oC
rozdzielczość: 0,1oC
Interfejs RS - 232 do współpracy on-line z komputerem PC

THM-201L

TermoHigrometr mikroprocesorowy
zakres pomiaru temperatury: -25oC do +60oC
zakres pomiaru wilgotności względnej: 5% do 98% w.w
rozdzielczośc pomiaru temperatury/wilgotności 0,1oC/0,1%w.w

Rejestrujący Termometr Mikroprocesorowy Model TKP- 302Fl

Ulotka w wersji pdf do druku.

TKP 302 FL Opis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr rejestrujący TKP-302fl jest poręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów.
Jego łatwa obsługa, zasilanie z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle
ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy.

Szczególnie termometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków transportu żywności zgodnie z wymaganiami HACCP a w przypadku wyrobów mleczarskich unijnej dyrektywy 92/46/EEC i Polskiej Normy PN-A-86002:1999, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego.

Termometr mikroprocesorowy model TKP-302 fl współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.  Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD  umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkunastu metrów). 

Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie.
Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera.

Parametry techniczne

Wejście:.................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru:. Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ........................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: .... 0,05% dla zakresu pomiarowego od -50oC do +150o
oraz 0,1% dla zakresu pomiarowego od +150oC do + 200oC
Odczyt temperatury: ................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem: ...................................................... RS - 232
Pamięć wewnętrzna (wersja Fl) ............................................... 50.000 zapisów
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ............... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru: ........... z akumulatora samochodowego 12 Volt poprzez adapter do gniazda zapalniczki lub adapter 220 V ac
Obudowa termometru: ....................................................... Czarny plastik
Wymiary obudowy: ..................................................... 165 x 95 x 40
 

Termohigrometr Cyfrowy Model TC - 201 L

TC-201Opis Przyrządu

Termorometr cyfrowy model TC - 201 L jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych, bankach,szpitalach, przemyśle farmaceutycznym
oraz spożywczym, dojrzewalniach owoców,przemyśle
włókienniczym a przede wszystkim do monitoringu warunków transportu żywności, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora
samochodu dostawczego.
Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt - 100.
Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś
wykorzystanie dużych wyświetlaczy cyfrowych LED w kolorze czerwonym umożliwia łatwy odczyt wskazań.
Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -90oC do +400oC z rozdzielczością 0,1oC

Dane techniczne

Wejście pomiaru temperatury ................. Czujnik Pt - 100 według PN- EN 60751 A1: 1997
Zakres pomiaru temperatury : ........................ -90*C do + 400*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury:................. .... 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4 %
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: ..... do 100 metrów (linia 4-ro przewodowa)
Zasilanie : ............................... 12 Volt + 5 %, dc lub 230V ac poprzez zasilacz
Obudowa: ........................................................... Czarny plastik 
   

Termometr Mikroprocesorowy Model TK-601 NS

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termometr mikroprocesorowy model TK - 601 jest przyrządem
służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w klimatyzowanych
pomieszczeniach muzealnych bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu
warunków klimatycznych, gdyż wersja RS może być podłączona
do komputera poprzez port RS-232. Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużego wyświetlacza LCD umożliwia łatwy odczyt wskazań. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -50oC do +190oC z rozdzielczością 0,1*C

Automatyczne, okresowe wyłączanie funkcji pomiarowej po 2 minutach od załączenia zasilania miernika pozwala na znaczne przedłużenia czasu używania baterii/akumulatorów zasilających przyrząd.

Dane techniczne

Wejście pomiaru temperatury ... Czujnik Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury : ................................ -50*C do + 190*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności: .... 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: ..... do 100 metrów (dla wersji standard oraz RS)
Komunikacja z komputerem PC (dotyczy wersji RS): .................... złącze RS-232
Sposób rejestracji wyników pomiarowych: .... wyłącznie on-line na dysk twardy komputera
Zasilanie: ..............................zasilacz sieciowy 230 V ac / 9 Volt dc
Obudowa: ............................. Czarny plastik
Wymiary obudowy: ......................................... 165 x 95 x 40 mm
 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM - 201 L

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termohigrometr mikroprocesorowy model THM - 201L
jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru
temperatury i wilgotności względnej w klimatyzowanych
pomieszczeniach muzealnych bankach, szpitalach,
przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu warunków transportu żywności, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora
samochodu dostawczego.
Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt - 100. Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużych wyświetlaczy cyfrowych LED w kolorze czerwonym umożliwia łatwy odczyt wskazań. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -25oC do +60oC z rozdzielczością 0,1*C.
Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem cienkowarstwowym. W układzie elektronicznym zastosowano mikroprocesor co zapewnia minimalny błąd pomiaru.
Odczyt wilgotności względnej odbywa się również za pomocą dużego wyświetlacza cyfrowego LED w kolorze zielonym.
Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo wilgotności względne od 5%
do 98% z rozdzielczością 0,1% w.w.
Jaskrawość świecenia wyświetlacza LED może być regulowana przez użytkownika
w zależności od oświetlenia w miejscu stosowania miernika.

Dane techniczne

Wejście pomiaru wilgotności.................. Cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy
Wejście pomiaru temperatury ..... Czujnik Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury : .............. -25*C do + 60*C
Zakres pomiaru wilgotności względnej: ................. 5% do 98% RH
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności: .... 0,1*C/0,1% w.w
Dokładność pomiaru wilgotności: ....... + 3% dla 20%<w.w<90% (w temperaturze kalibracji)
Dokładność pomiaru temperatury: ....................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: ..... do 50 metrów
Regulacja jaskrawości wyświetlacza LED: ....... przyciski na obudowie przyrządu
Zasilanie: .................................................. 9 do 12 Volt, dc
Obudowa: .................................... Czarny plastik

 

Kaila Studio