OnasInformacja prawnaNasze rozwišzaniaAktualnościHACCPWalidacjaKontakt  

O nas

PW "Geneza" Sp. z o.o.http://www.geneza.cc.pl

Firma Geneza jest obecna na rynku już od 1990 roku i od początku naszej działalności postanowiliśmy rozwiązywać wszelkie problemy związane z pomiarem temperatury i wilgotności względnej w sposób kompleksowy. W związku z tym nasza oferta obejmuje wykonawstwo następujących prac:

 • produkcję czujników oporowych Pt - 100, Pt - 500 oraz Pt - 1000
 • produkcję termoelementów (termopar) typu J oraz K
 • projektowanie i produkcje specjalizowanych czujników temperatury według wymagań klienta,
 • projektowanie i produkcję mierników temperatury
 • projektowanie i produkcję rejestratorów temperatury
 • projektowanie i produkcję specjalizowanych czujników wilgotności według wymagań klienta
 • projektowanie i produkcję elektronicznych mierników i przetworników
 • wilgotności względnej według wymagań klienta.

Produkowane przez nas przyrządy pozwalają na pomiar, rejestrację oraz regulację temperatury w zakresie od -200oC do +1750oC, a więc umożliwiają ich stosowanie zarówno w kriogenice jak i w procesach wysokotemperaturowych.

O jakości oferowanych przez nas wyrobów może świadczyć wieloletnie stosowanie naszych czujników i przyrządów pomiarowych przez przemysł krajowy i instytuty naukowe w tym także przez Urzędy Miar Rzeczpospolitej Polskiej, Laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz przedsiębiorstwa posiadające certyfikat ISO - 9000, GMP, GLPs.

Posiadamy aparaturę kontrolno - pomiarową niezbędną do atestacji naszych wyrobów w tym komputerowy system do parowania i badania czujników temperatury.

Przedsiębiorstwo nasze jest zarejestrowane w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie pod numerem 602.p.12/23.12.92 jako producent wyżej wymienionego asortymentu przyrządów oraz czujników.

Dane firmy:
NIP: 678 002 64 19
Regon:003882390
KRS: 0000111110 Sąd Rejonowy Krakow-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy
Rok założenia 1990
 

http://www.bolarus.com.pl


BOLARUS Spółka Akcyjna od 1962 r. produkuje urządzenia chłodnicze stosowane w placówkach handlowych i gastronomicznych oraz urządzenia do celów medycznych,
laboratoryjnych i farmaceutycznych.

Dwustu dwudziestu pracowników w ciągu roku produkuje kilkanaście tysięcy różnorodnych urządzeń chłodniczych.

Nasze produkty:

 • dają możliwość przechowywania i eksponowania wszelkich towarów spożywczych, które wymagają niskich temperatur,
 • zachowują ich wszelkie walory handlowe na niezmienionym poziomie przez czas przewidywany terminem spożycia,
 • zapewniają przyjemne warunki zakupów i konsumpcji w pomieszczeniach handlowych i gastronomicznych.

Realizujemy Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez:

 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm: ISO 9001:2000 Systemy zarządzania jakością, ISO 14001:2004 Systemy zarządzania środowiskowego oraz OHSAS 18001/ PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • ciągłe doskonalenie wyrobów i procesów, w tym angażowanie wszystkich pracowników na rzecz ciągłej poprawy jakości, ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy,
 • dążenie do osiągania i utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiskowym, awariom i katastrofom,
 • podnoszenie kwalifikacji załogi i szkolenia pracowników w zakresie ich wpływu na jakość wyrobów, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

BOLARUS S.A. przyznano również nagrodę "Panteon Polskiej Ekologii" pod patronatem Ministra Środowiska i Prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Nagroda ta stanowi uhonorowanie polskich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami określonymi w normie ISO 14001.
Poza tym w 2003 i 2005 roku BOLARUS S.A. znalazł się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm wyróżnionych tytułem “Gazela Biznesu“, przyznawanym przez Redakcję “Pulsu Biznesu“.

Zakład posiada także na swoje wyroby certyfikaty B, CE, GOST-R oraz NATO'wski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej.

 

Kaila Studio