OnasInformacja prawnaNasze rozwiązaniaAktualnościHACCPWalidacjaKontakt  

Innowacyjne rozwiązanie dla Medycyny, Krwiodawstwa i Farmacji
Transport materiałów wrażliwych

KRT 109mmc - herm

THM 406fl

THM 406fl - herm

Podczas transportu materiałów wrażliwych konieczne jest monitorowania temperatury, a w przypadku leków również wilgotności względnej. Stosownie do Rozdziału 9, ądzenia Ministra Zdrowia RP "Dobra Praktyka Dystrybucyjna Leków" ( Dz. Ustaw nr 2015 poz 381) "sprzęt stosowany do monitorowania temperatury w czasie transportu w pojazdach lub kontenerach musi być przynajmniej raz do roku walidowany i kalibrowany". Celem udokumentowania zachowania łańcucha chłodniczego system monitoringu powinien umożliwiać wydruk zawierający niezbędne dane jednoznacznie identyfikujący zarówno miernik jak numer transportu i przynajmniej temperatury oraz wilgotności: minimalne, maksymalne i średnie.

W przypadku transportu mniejszych ilości materiałów wrażliwych bardzo często stosuje się torby lodówki pasywne lub aktywne. W torbach pasywnych stosuje się wkłady mrożące, które po wcześniejszym zamrożeniu w zamrażarce stacjonarnej wkłada się do torby lodówki. Natomiast torby lodówki aktywne posiadają ogniwa Peltiera zasilane z gniazda zapalniczki samochodu. Które w zależności od mocy schładzają zawartość torby nawet o kilkanaście stopni poniżej temperatury otoczenia. W większych kontenerach transportowych stosuje się niekiedy sprężarkowe agregaty chłodnicze.

Warto jeszcze raz podkreślić, że w przypadku składowania czy transportowania towarów wrażliwych, oszczędzanie na systemach chłodniczych i systemach do monitoringu temperatury i/lub wilgotności względnej po prostu się nie opłaca, gdyż Ewentualne szkody lub sprawy sporne mogą być niewspółmiernie duże w stosunku do oszczędności płynącej z zakupu nieprofesjonalnego rozwiązania. Za marką producenta stoi też Fachowa wiedza i porada dotycząca montażu oraz obsługa posprzedażna. Przypadkowy sprzedawca nie jest w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Sprzęt marki "GENEZA" - Przemyślane rozwiązanie

PW "Geneza" sp z o.o produkuje specjalizowane rejestratory temperatury i termohigrometry do monitoringu w transporcie chłodniczym. Rejestratory te mogą być instalowane zarówno w kabinie kierowcy jak i w przestrzeni ładunkowej samochodu. Rejestratory te są wyposażone w wbudowaną drukarkę umożliwiającą natychmiastowy wydruk dokumentujący przebieg transportu, gdyż zawiera on wszystkie dane wymagane przepisami prawa.

W przypadku torby lodówki oferujemy innowacyjne rozwiązanie z wewnętrznym czujnikiem temperatury Pt-100, do którego za pośrednictwem zewnętrznego gniazdka podłącza się termometr rejestrujący TKP-402 S.C. Termometr ten ma wewnętrzne litowe baterie zasilające, ale może być także zasilany z gniazda zapalniczki samochodu a przy kopiowaniu wyników rejestracji z pamięci nieulotnej na komputer również z sieci 230 V.

Do rejestratorów dostarczamy także Specjalizowany program komputerowy, spełniający wymagania prawne i pozwalający na stworzenie bazy danych monitoringu transportu materiałów wrażliwych.Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT
wersja do transportu chłodniczego

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC Btjest przeznaczonydo precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności względnej. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację w nawet W trybie “ istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w w dwóch niezależnych punktach pomiarowych. Miernik jest dedykowany do monitoringu warunków transportu materiałów wrażliwych i realizacji procedur jakościowych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r ( Dz. Ustaw 2015 poz.381). Jest tez przystosowany do montażu na ścianie w komorze wydań leków w hurtowni farmaceutycznej. "AUTO" nieulotnejpamięci wewnętrznej i drukowania ich za pomocą wbudowanej, miniaturowej drukarki. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera poprzez transmisję danych przez interfejs RS-485 na oddalony komputer. Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych a także podczas transportu materiałów wrażliwych. Rejestrator został ponadto wyposażony w po dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury. Również Menu wydruku jest wywoływane przez przyciśnięcie jednego klawisza.


Dane techniczne

Wejście: ........... jeden lub dwa czujniki temperatury Pt-100
Sposób podłączenia głowic pomiarowych:.......... linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 m.)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:.................................. -90oC do +300oC
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: ............................. 0,02oC
Dokładność rejestratora: ........................... 0,1% zakresu pomiarowego
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ............... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki : ........................................wbudowana do miernika
Komunikacja z komputerem: .........................................RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 100 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ................................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: ................ wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych:
1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 25 000 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa podłączona bezpośrednio do KRT-109 MMC BT
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ................................................................................... 12 V, 3,6 A dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: .................................................................................. plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D222 x W 185 x G 106 mm

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 406 FL
wersja do transportu chłodniczego

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Termohigrometr mikroprocesorowy THM-406 FL jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności względnej. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację w nawet czterech niezależnych punktach pomiarowych. Miernik jest dedykowany do monitoringu warunków transportu materiałów wrażliwych i realizacji procedur jakościowych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r ( Dz. Ustaw 2015 poz.381). Jest tez przystosowany do montażu na ścianie w komorze wydań leków w hurtowni farmaceutycznej. W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej i drukowania ich za pomocą wbudowanej, miniaturowej drukarki. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest Termohigrometr mikroprocesorowy THM-406 FL jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury i wilgotności względnej w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych a także podczas transportu materiałów wrażliwych. Rejestrator został ponadto wyposażony w po dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury oraz wilgotności minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury. Również Menu wydruku jest wywoływane przez przyciśnięcie jednego klawisza. równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera poprzez transmisję danych przez interfejs RS-485 na oddalony komputer.


Dane techniczne

Wejście: ......................... cztery lub dwie głowice pomiarowe
Sposób podłączenia głowic pomiarowych: ............................ linia ośmiożyłowa (odległość czujników do 50 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:................................ -25oC do +60oC
Zakres pomiaru i rejestracji wilgotności względnej: .......................................... 5 do 98%.
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury/wilgotności względnej: ................................. 0,02 C/0,5%RH
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ............... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki : .................................wbudowana do miernika
Komunikacja z komputerem: ..................................RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 100 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: .......................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: ........... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych:
1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa podłączona bezpośrednio do THM- 406 FL
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ...................................................... 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ...................................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .................................................. zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .........................................................D222 x W 185 x G 106 mm


Kaila Studio