OnasInformacja prawnaNasze rozwišzaniaAktualnościHACCPWalidacjaKontakt  

Walidacja

Walidacja jest potwierdzeniem przez przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego, zamierzonego użycia lub zastosowania urządzenia. Dlatego wszystkie przyrządy pomiarowe "Geneza" dostarczamy wraz indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar Rzeczpospolitej Polskiej, (wzór świadectwa) co zapewnia spójnośc pomiarową ze wzorcami Krajowymi i międzynarodowymi jednostek temperatury i wilgotności względnej.

Do walidacji urządzeń termicznych (zamrażarek, lodówek, cieplarek, sterylizatorów, łaźni wodnych) oraz sprawdzania jednorodności rozkładu temperatury w nich proponujemy wybrać urządzenia spełniające wymogi Państwa procedur.

 KRT 807 D 

Komputerowy Rejestrator Temperatury
z opcją Termografii do sprawdzenia rozkładu
temperatury (przykład świadectwa)
zakres temperatury: -90oC do +300oC
rozdzielczośc pomiaru: 0,02oC

TKP - 402 Fl

Termometr rejestrujący
zakres temperatury: -90oC do +200oC
rozdzielczośc pomiaru: 0,02oC

LTM 198s

LTM 198

Termometr laboratoryjny min/max
zakres temperatury: -90oC do +200oC
rozdzielczośc pomiaru: 0,02oC


TKP - 202m

TKP - 202m


Termometr min/max
zakres temperatury: -50oC do +200oC
rozdzielczośc pomiaru: 0,02o

 

TKP- 801MMC

Termometr rejestrujący z kartą pamięci MMC
zakres temperatury: -90oC do +300oC
rozdzielczośc pomiaru: 0,02oC

THM 201 LP

THM 201 LP

Termohigrometr mikroprocesorowy
zakres temperatury: -20oC do +60oC
rozdzielczośc pomiaru: 0,02oC
zakres wilgotności względnej: 5%RH do 98%RH
rodzielczośc pomiaru: 0,1oC/0,5%RHKomputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 807 D z opcją termografii

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-807 D jest przeznaczony do pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC do +300oCnawet ośmiu punktach pomiarowych.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą wbudowanej drukarki PORTI.

Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora.
W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.
Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485. Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów).
Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych.

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 807 D jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych. Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI przy użyciu jednego klawisza klawiatury.

Dodatkowo urządzenie posiada opcje "Termografia" umożliwijącą przeprowadzenie walidacji rozkładu temperatury w cieplarkach, suszarkach, lodówkach laboratoryjnych oraz łaźniach wodnych zgodnie z wymaganiami dokumentu PCA EA- 4/10 "Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych".

Dane techniczne

Wejście: ......cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt-100:. linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 m.)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:....................................... -90oC do +300oC
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: ............................. 0,02oC
Dokładność rejestratora: ........................... 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: .... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Drukarka PORTI S30/40: ...................................... wbudowana do przyrządu
Komunikacja z komputerem: ............ RS - 232 (odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ..... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: .......... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych:
1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1... pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 406 FL
3. ..........On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ................................................... 12 V/3A dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .........................................................D200 x W95 x G37 mm

  
Termometr Mikroprocesorowy Model TKP - 402Fl

Ulotka w wersji pdf do druku.

TKP 402 FlOpis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr kieszonkowy TKP-402Fl jest podręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie bateryjne i  kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i  przemyśle ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. Termometr mikroprocesorowy model TKP-402 Fl współpracuje z  czujnikiem oporowym Pt-100. 
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika.
Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o  dowolnej długości (do kilku metrów). Termometr pozwala na odczyt, z rozdzielczością 0,01oC, aktualnej temperatury jak również temperatury  minimalnej i maksymalnej, które panowały w  mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu  wyłączenia termometru.

Parametry techniczne

Wejście:.............Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .......................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,1oC
Dokładność pomiaru temperatury: ................................... 0,1% zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: .................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
Pamięć wewnętrzna (wersja Fl) .............................................. 50.000 zapisów
Zasilanie termometru: ...................................... Bateria lub akumulator 6 Volt
Obudowa termometru: ..................................................... Czarny plastik
Wymiary obudowy: ......................................................... 146 x 82 x 39
 

 


Laboratoryjny Termometr Mikroprocesorowy Model LTM- 198

Ulotka w wersji pdf do druku.

LTM 198Opis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr laboratoryjny LTM- 198 jest przyrządem służącym do precyzyjnego
pomiaru temperatury w laboratoriach w szpitalach, przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym, dojrzewalniach owoców, a przede wszystkim w laboratoriach mikrobiologicznych
Jego łatwa obsługa, zasilanie i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w laboratoriach przemysłowych.
 
Laboratoryjny termometr mikroprocesorowy model LTM - 198 współpracuje z czujnikiem oporowym  Pt-100 klasy A lub B. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia dogodny odczyt wyników.
Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do stu metrów). 
Termometr pozwala na odczyt z rozdzielczością 0,01oC, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. 

Parametry techniczne

Wejście:......Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa A lub B według PN-EN 60751+A2:1997
Zakres pomiaru temperatury: ....................................... -100oC do +250oC
Odległość miernika od czujnika: .......................... Do 100 metrów (linia czterożyłowa)
Sposób podłączenia czujnika do termometru: .. czterożyłowy łączony za pomocą gniazda
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ............................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,1oC
Dokładność pomiaru temperatury: ............................... 0,05% zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ........................................ Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
Zasilanie termometru: ................................................................ 220V, 50 Hz
Dopuszczalna wilgotność względna w miejscu pracy miernika: .............. Do 85 % w/w.
Obudowa termometru: ............................................................. Czarny plastik

 

Rejestrujący Termometr Mikroprocesorowy TKP - 202m

Ulotka w wersji pdf do druku.

TKP - 202mOpis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr kieszonkowy TKP-202m jest podręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie bateryjne i kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy.
Termometr mikroprocesorowy model TKP-202 m współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. 
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika.

Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilku metrów). Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. 
Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera.

Parametry techniczne

Wejście:...............Czujnik temperatury t - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .......................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,1oC
Dokładność pomiaru temperatury:.... 0,05% dla zakresu pomiarowego od -50oC do +150o
oraz 0,1% dla zakresu pomiarowego od +150oC do + 200oC
Odczyt temperatury: .................................. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
Komunikacja z komputerem: ..................................................... RS - 232
Pamięć wewnętrzna (wersja Fl) ............................................... 50.000 zapisów
Zasilanie termometru: ............................................. Bateria lub akumulator 6 Volt
Obudowa termometru: ................................................................. Czarny plastik
Wymiary obudowy: ...................................................................... 146 x 82 x 39
 

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model TKP-801 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa obsługa, zasilanie z akumulatorów lub z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki pożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku).
Przyrząd jest przystosowany do montażu na ścianie i może być zasilany zarówno z wewnętrznych akumulatorków (ładowanych za pomocą zewnętrznej ładowarki) jak i adaptera 230 V ac/ 4,5 V dc. Termometr
rejestrujący TKP-801 MMC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci MMC (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.
Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury lub rozładowanie akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:........................ Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ......................................-90oC do +240oC
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .......................................... 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: .......................... 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika):.....0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ........... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia.................................................................. RS - 232
pośrednia ............................. czytnik karty pamięci MMC (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna ............................................................. 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ... karta pamięci MMC (Multi Media Card) 32 MB lub 64 MB lub 128 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci .......... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :....cztery akumulatorki Ni-MH 1,2V / 700mAh lub poprzez adapter 230 V ac/4,5Volt dc
Obudowa termometru: ....................................... biały plastik
Wymiary obudowy: .............................................. 215 x 115 x 42 mm
 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM - 201 LP

Opis Przyrządu

Ulotka w wersji pdf do druku.

THM 201 LPTermohigrometr mikroprocesorowy model THM - 201LP jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury i wilgotności względnej w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu warunków klimatycznych, gdyż wersja RS może być podłączona do komputera poprzez port RS-232. Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.

Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużego wyświetlacza LCD umożliwia łatwy odczyt wskazań. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -25*C do +60*C z rozdzielczością 0,1*C

Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem cienkowarstwowym. W układzie elektronicznym zastosowano mikroprocesor co zapewnia minimalny błąd pomiaru. Odczyt wilgotności względnej odbywa się również za pomocą dużego wyświetlacza cyfrowego LCD. Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem temperatury i wilgotności odbywa się przy pomocy przycisku umieszczonego z boku obudowy przyrządu. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo wilgotności względne od 5% do 98% z rozdzielczością 0,5% w.w.
Automatyczne, okresowe wyłączanie funkcji pomiarowej po 2 minutach od załączenia zasilania miernika pozwala na znaczne przedłużenia czasu używania baterii/akumulatorów zasilających przyrząd.

Dane techniczne

Wejście pomiaru wilgotności............. Cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy
Wejście pomiaru temperatury .... Czujnik Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury : ................................ -25*C do + 60*C
Zakres pomiaru wilgotności względnej: ................. 5% do 98% RH
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności: .... 0,1*C/0,5% w.w
Dokładność pomiaru wilgotności: ....... + 3% dla 20%<w.w<90% (w temperaturze kalibracji)
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: ..... do 50 metrów (dla wersji standard): ...... głowica wbudowana dla wersji RS
Komunikacja z komputerem PC (dotyczy wersji RS): ....................... złącze RS-232
Przełączanie toru pomiarowego (temperatura/wilgotność) . przycisk na obudowie przyrządu
Zasilanie : ................................. 3 baterie 1,5 V lub akumulatory o wymiarach R03
Obudowa: ........................................................ Czarny plastik
Wymiary obudowy: ...................................... 110 x 62 x 28 m

 

Kaila Studio